Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Средства за хигиена 31/12/2018
СКОПЈЕ: Канцелариски материјали 31/12/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање, поправка и одржување на електрични машини и апарати… 27/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на свежо месо 27/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на разни прехранбени производи 26/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на бели печива 26/12/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање на моторни возила 26/12/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проекти за изградба на паркови и реконструкција на детски… 26/12/2018
СКОПЈЕ: Изработка на детални урбанистички планови и изменување и дополнување… 26/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на техничка опрема за реализација на видео пренос во живо… 26/12/2018
СКОПЈЕ: Средства за хигиена во детски градинки и основни училишта 25/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали 25/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на услуги за безбедност и здравје при работа 24/12/2018
СКОПЈЕ: Пристап до електронска база на прописи 24/12/2018
СКОПЈЕ: Превоз на ученици 24/12/2018