Микропретпријатија вклучени во проектот

СТРУМИЦА

Име на фирма Дејност
Ависта – ММВ дооел продажба на музички инструменти
Адвокат Митко Стоилов правни услуги
Адвокат Нетка Ковачева правни услуги
Адвокат Снежана Цветковиќ адвокат
Биро 92 дооел проектирање, ревизија, надзор, проценка
Д.П.Т.У Сигурност дооел трговија со ХТЗ и ПП опрема
Домино дооел производство на леб и бели пецива
Електро М дооел електроинсталатерски услуги и водовод
Електромонт завршни работи во градежништво
Ескон Инженеринг електро – инсталатерски услуги
Јока ДООЕЛ преработки на млеко и производство на сирење
ДУТ Каталекс ДООЕЛ сметководствени услуги
Коссо – 09 биро за книговодствени услуги
Мегасофт ИТ дејност / компјутери
Менаџмент стратегија книговодствени услуги
Нинекс компјутерска опрема
Ростер доо бои и лакови
Сигал дооел трговија со авто делови
Студио Хаџиеви проектирање и дизајн
Техно Шоп принтери, тонери, кертриџи
Титан Комерц промет на големо и мало со железарија
Томе Југотехника дооел сервис и продажба на ПП апарати
TП Уникат  прехрамбени производи

ШТИП

Име на фирма Дејност
Агро Бонак производство на добиточна храна
Агро Еко-Фин дооел сметководствени услуги
Адвокат Билјана Андонова правни услуги
Адвокат Мики Николов правни услуги
АМД Услуги дооел сервисирање на возила
Атаман доо компјутери и компјутерска периферија
Биолек лекови, супстанци и медициски помагала
Бреза дооел изработка и сервисирање на мебел
Верона угостителски услуги
Давка дооел книжара и канцелариски
ДГРУ Геометар геодетски работи и услуги
ДПТУ А4 дооел книжарница и фотокопирање
Еко – Био Форум електронска солаларна опрема
Емoтикон дооел консалтинг, консул. услуги, трговија, обуки
Енигма Шус изработка на обувки
Ентер – Сан доел нема наведено
И.З Накова Лидија производство на добиточна храна
Изградба Инвест градежништво
Интерпрогрес апарати за домаќинство, клима уреди, бела тех.
Интер Фото доо фотографии и печатење
ЈТД Џолев Компани трговија на големо и мало
Јули Комерц М И М цвеќе и садници
Класик КММ угостителски услуги
Ласер гравер Б&Ф дизајн, графика, гравирање
ЛМБ доел сервис и продажба на конфекциска опрема
Лонгуров доо графичка дејност
Магнолија М трговија на мало со цвеќе
Медиа М електро материјали, осветлување, водовод
Мист дооел канцелариски и училишен прибор
Монт Термо С доо сончеви колектори, грење, ладење
Мотив Плус печатарски услуги
МР Компани авто делови
Нетворк инфо медиа маркетинг и дизајн
Полиестердеј Исток печатење на широк формат (церади, билборди)
Т.А Атлантик туризам
ТП Живка Ѓорги Минова сметководствени услуги
Унимак книжарница
Фотомак – Д.Е фотографски услуги, билборди
Центар Дизајн продажба на бела техника
Чачара Комерц трговија
Џонови Мсс сметководствени услуги, консалтинг

ВЕЛЕС

Име на фирма Дејност
Ади – Студио проектирање и инженеринг
Ал – Ви дооел железарија
Афродита Крис дооел превоз на патници
Белмед Трејд дооел медицински помагала
Буиллдог агенција за обезбедување
Вел – Кам обработка и вградување на камен
Ѓоко Ком вулканизер
Дата – Линк дооел продажба на компјутери и сервисирање
Девиќ ком железарија
Декор – Ас производство на мебел
Декор 96 молерофарбарски услуги
ДП Такси Превоз превоз на патници
ДПТУ Графикс Плус печатарски услуги
ДПТУ Ким Трејд дооел железара и услуги
Енергометал дооел автоделови, хидраулика, пневматика
Ерсад дооел превоз на патници
Извиднички одред НВО
Инса инженеринг трговија со водоводни материјали
Јомак ком лимарски работи
Јосифов ком превоз
Книгово. биро Недини книговодствени услуги
Книговод. биро Александра книговодствени услуги
Комдизајн Инженеринг компјутерски дизајн
Конто биро книговодствени услуги
Лимани дрво продажба на дрва
Линеа – тренд производство на мебел, ламинат
Лира консалтинг книговодствени услуги
М Реклам – Центар рекламен материјал и печатарски услуги
Мастер Абразив брусни материјали
Мил – Ден градежништво
Мој Дом  поставување подни и зидни облоги
Монтенегро Електроник системи за видео надзор
Монтенегро Ривијера угостителско хотелски услуги
Пандо Инженеринг услуги и инженеринг
Пролет Комерц дооел железарија трговија на мало и големо
Промонт 5 одржување на водоводна инсталација
С3 Стилинг дооел производство и продажба на мебел
Т.П Ас – Аља изработка на мебел
Т.П Борис – ком изработка на мебел
Тавеко продажба на градежни материјали
Такси ММ превоз на патници
ТП Димче Такси такси превоз
ТП Оли продажба на прехрамбени производи
ТП Профото фото услуги
Унистар Трејд бизнис клаузула
Урбан Проектинг урбано планирање, ревизија, надзор
Фамаком доо транспорт
Фергусон-компани делови и прибор за моторни возила
Фото Весна фотографирање
Фото Пента фото и видео услуги
Фото техника Душко фото услуги
Ц и Д Градба градежни работи
Шерпа транс превоз на патници

НЕГОТИНО

Име на фирма Дејност
Автоцентар Уно ТП автоделови
Агро – Калем дооел производство на земјоделски производи
Блави – Хем железарија
Бонига книжарница
Елград електроматеријали, авто делови, возила
Емпа Сервис сервис за електромотори, бела техника
Никсим вулканизер и автоперална
Питком изведба на електрични инсталации
Про Терм – Км машински инсталации
Просвета канцелариски материјали
Профитер консалтинг и книговодствено биро
Тектум Инженеринг градежништво

КАВАДАРЦИ

Име на фирма Дејност
Авто мото друштво С.Пинџур технички преглед
Агро – стопан продажба на автоделови
Аце сервис продажба на тела за разладување
Биланс Услуга книговодствени услуги
Брко Пром апарати за домаќинство
Вла – деј продажба на ламинат, плочки и др.
Геодетски Премер дооел годезија
Диди Транс транспорт
Елдако Трејд железарски стоки, електрика, водовод
Ерос трејд сокови од гројзе и вино
Зора Лек производство и пакување на мед
Каспер 2001 продажба на игрчки, велосипеди и др.
Лого Слр печатење рекламни материјали
Лозница дооел земјоделски производи
Максмедиа надворешно рекламирање и канц. Материјал
Макс Тн автомеханика, автолимарија и резервни делови
Плугин Транс дооел транспотрт на дрва и трупци
Попов менаџмент консултант по менаџмент
Струја Комерц – р. Ексклузив угостителство
ТП До – Ви продажба на весници
Цвет 07 дооел цвеќарница

ВИНИЦА

Име на фирма Дејност
Sубекс доо железарија
АС Инжењеринг дооел проектантско биро
Ал-Вини ДООЕЛ производство на метални конструкции
Бау Инвест градежништво
Жито Насев дооел пекара
Јувенис дооел трговија детски играчки и елаборати за жив.средина
МЦ Инжинеринг дооел грдежништво, проектирање, обуки
Сторм Компјутери компјутерка техника

КОЧАНИ

Име на фирма Дејност
ДО Вемар стаклара
ДПТУ Кики дооел месна индустрија
Мода Висаш производство на текстилни производи

СВЕТИ НИКОЛЕ

Име на фирма Дејност
Аксон дооел изработка на веб портали
Фото Кисс фотографско студио

БЕРОВО

Име на фирма Дејност
Гео Астро геодетски услуги
ЈТД Бор производство на режана граѓа

ЧАШКА

Име на фирма Дејност
3.Д Мајски цвет молерофарбарски услуги и застаклување
Биба Врановци превоз на патници
Дехар Транс Каим превоз на патници
З.Д Ви – Век молерофарбарски услуги
Љато компани превоз на патници
Маро Турс превоз на патници
Такси Ла-Би превоз на патници
ТП Такси Ели превоз на патници

ГРАДСКО

Име на фирма Дејност
Ден Гок ММ дооел прехрана
Изолирка градежништво
Рома земјоделски производи
Цеко Превоз транспорт на лица и стока

ДЕМИР КАПИЈА

Име на фирма Дејност
Ане Алек водоводни и тополоводни инсталации, сонч.колект.
Дуле Лукс ДООЕЛ електроинсталатерски работи
Карпи за секој Н алпинизам
Логан Такси такси услуги
Љупчо Ризов ТП книговодствени услуги
Матгрин продажба на зимзелени дрва

РОСОМАН

Име на фирма Дејност
Гема Пласт – Боби водовод и канализација
Аква Нет дооел изградба на хидроградежни објекти

ДЕЛЧЕВО

Име на фирма Дејност

ПРОБИШТИП

Име на фирма Дејност
Ивко пром Иво дооел стовариште и градежни работи
Ивко пром транс транспорт и шпедиција
Проком доо трговија

ЛОЗОВО

Име на фирма Дејност
Униагро доо производство на сточна храна

МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА

Име на фирма Дејност

КАРБИНЦИ

ДУПТ Цукипласт дооел монтажа на ролетни и завршни градежни работи
Ливница Идеал дооел леарски услуги
Хриси маркет трговија со прехранбени артилки

ЧЕШИНОВО ОБЛЕШЕВО

Теком доо трговија со опрема за осветлување
Тахограф дооел техничко испитување и анализа

ЗРНОВЦИ

Рина дооел конфекција

КУМАНОВО

Име на фирма Дејност

ЛИПКОВО

Име на фирма Дејност

СТАРО НАГОРИЧАНЕ

Име на фирма Дејност

КРАТОВО

Име на фирма Дејност

РАНКОВЦЕ

Име на фирма Дејност

КРИВА ПАЛАНКА

Име на фирма Дејност

РАДОВИШ

Име на фирма Дејност

КОНЧЕ

Име на фирма Дејност

ВАЛАНДОВО

Име на фирма Дејност

ГЕВГЕЛИЈА

Име на фирма Дејност

БОГДАНЦИ

Име на фирма Дејност

ДОЈРАН

Име на фирма Дејност

ВАСИЛЕВО

Име на фирма Дејност

БОСИЛОВО

Име на фирма Дејност

НОВО СЕЛО

Име на фирма Дејност