Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Реконструкција на канцелариски простории во зграда 21/06/2019
ШТИП: Издавачки и печатарски услуги 21/06/2019
КОЧАНИ: Набавка на метли 20/06/2019
КОЧАНИ: Организација на настан 20/06/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на техничка и заштитна опрема 20/06/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на панорама маски со вентил за изолациони апарати 20/06/2019
КОЧАНИ: Анализа на квалитет во животната средина 20/06/2019
ШТИП: Набака на моторно возило 18/06/2019
ШТИП: Моторни масла 18/06/2019
ШТИП: Метални контејнери 1,1 м3 18/06/2019
БЕРОВО: Превоз на ученици 18/06/2019
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Реконструкција на јавни чешми со партерно уредување 17/06/2019
КОЧАНИ: Набавка на вертикална сообраќајна сигнализација 17/06/2019
ДЕЛЧЕВО: Туристичка Агенција за наградно патување на ученици 14/05/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на дрвна граѓа и градежни материјали 13/05/2019