Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
СТРУГА: Вградување на врати 21/06/2019
КИЧЕВО: ХТЗ опрема 21/06/2019
СТРУГА: Реконструкција на кров 21/06/2019
МАКЕДОНСКИ БРОД: Изработка на основени проекти за изградба 21/06/2019
МАКЕДОНСКИ БРОД: Реконструкција на санитарни чворови 21/06/2019
ОХРИД: Хотелски и угостителски услуги 20/06/2019
КИЧЕВО: Геодетски услуги 20/06/2019
КИЧЕВО: Изградба, реконструкција и санација на локални патишта, улици, тротоари 18/06/2019
СТРУГА: Набавка на материјали за специјална намена 18/06/2019
ОХРИД: Набавка на диви метли за метење на улици 17/06/2019
ОХРИД: Транспорт на дрва 13/05/2019
ДЕБАРЦА: Рекламен матријал 09/05/2019
ЦЕНТАР ЖУПА: Проектна документација со ревизија 09/05/2019
ОХРИД: Услуги за техничка поддршка за реализација на планираните програмски… 09/05/2019
СТРУГА: Набавка и монтажа на ПВЦ под 08/05/2019