Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на информатичка опрема 03/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на 15 штандови за манифестации и панаѓури 03/10/2018
СКОПЈЕ: Изготвување на Стратегија за развој на туризмот 02/10/2018
СКОПЈЕ: Зимски и летни пневматици за возила 02/10/2018
СКОПЈЕ: Работни униформи 02/10/2018
СКОПЈЕ: Изработка на физибилити студија 02/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на интерактивни табли 02/10/2018
СКОПЈЕ: Гипсарско – молерски услуги… 02/10/2018
СКОПЈЕ: Услуги за редовно одржување, сервисирање и поправки на лифтови 01/10/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Информатички и други поврзани услуги 01/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на пречистувачи на воздух 01/10/2018
СКОПЈЕ: Хортикултурно и партерно уредување 29/09/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проекти за изградба на паркови и реконструкција на детски… 28/09/2018
СКОПЈЕ: Одржување хардвер, надградба и администрирање на сервер и firewall 28/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на интерактивни табли 28/09/2018