Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на леб, месени ужинки, брашно и разни видови на тестенини 21/12/2018
СКОПЈЕ: Стручен надзор над изградба на водоводна мрежа, фекална 21/12/2018
СКОПЈЕ: Поправка и тековно одржување на електрични апарати, информатичка… 21/12/2018
СКОПЈЕ: Изработка на основен проект за ентериерно уредување на објект 20/12/2018
СКОПЈЕ: Авионски билети 20/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на маски за заштита од загадување од ПМ 2.5 честички 19/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на јајца 19/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на свежо пилешко месо 18/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на материјали за поправки и одржување на училишна зграда 18/12/2018
СКОПЈЕ: Хигиенски средства и средства за машини за професионално миење… 17/12/2018
СКОПЈЕ: Изградба на инклузивно игралиште за деца 11/12/2018
СКОПЈЕ: Поправка на електрични машини, апарати, уреди и инсталација… 11/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на мебел 11/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка и транспорт на пелети 11/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка и поставување на парно греење на пелети 11/12/2018