Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на месо и риба 23/04/2019
СКОПЈЕ: Сервисирање на компјутери 11/02/2019
СКОПЈЕ: Проектирање на новите линии за јавно осветлување 11/02/2019
СКОПЈЕ: Набавка на свежо овошје и зеленчук 08/02/2019
СКОПЈЕ: Замена на дрвени прозорци со ПВЦ прозори 08/02/2019
СКОПЈЕ: Резервација и испорака на авионски билети и хотелско сместување 08/02/2019
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали 07/02/2019
СКОПЈЕ: Набавка на јунешко и пилешко месо 07/02/2019
СКОПЈЕ: Набавка на IT опрема 07/02/2019
СКОПЈЕ: Стручен надзор за активностите од областа на јавно зеленило и хортикултура 07/02/2019
СКОПЈЕ: Набавка на авио билети 23/01/2019
СКОПЈЕ: Информатичка опрема, телевизори и мали апарати 23/01/2019
СКОПЈЕ: Уривање на бесправно изградени објекти и отстранување… 21/01/2019
СКОПЈЕ: Отстапување на работници од приватна агенција за вработување 18/01/2019
СКОПЈЕ: Циркуларна пумпа за топловодно греење 18/01/2019