Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на мултифункциски ласерски принтер А3 формат 11/12/2018
СКОПЈЕ: Автобуски превоз во Р.Македонија и надвор од Р.Македонија 11/12/2018
СКОПЈЕ: Пелети за греење 10/12/2018
СКОПЈЕ: Опрема за одржување на пречистителни и хлоринаторни станици 10/12/2018
СКОПЈЕ: Услуги на Агенција за привремени вработувања 10/12/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање на возила со вклучени резервни делови, гуми и перење… 10/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на реквизити за детски игралишта 07/12/2018
СКОПЈЕ: Стручен надзор за изградба на улици 07/12/2018
СКОПЈЕ: Замена на врати на постоечки плакари, изработка на бироа 07/12/2018
СКОПЈЕ: Хостирање и одржување на интернет портали 07/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на училишни материјали 07/12/2018
СКОПЈЕ: Печатење и продажба на влезници 06/12/2018
СКОПЈЕ: Набавка на садници во контејнер 06/12/2018
СКОПЈЕ: Избор на агенција за привремени вработувања 06/12/2018
СКОПЈЕ: Услуги за сервисирање и поправки на возила 06/12/2018