Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка и транспорт на дрвени пелети 17/01/2019
СКОПЈЕ: Услуги од Агенција за вработување 17/01/2019
СКОПЈЕ: Услуги за имплементација и одржување на систем за администрација… 16/01/2019
СКОПЈЕ: Услуги за здравствено-хигиенски прегледи во тек на една година 15/01/2019
СКОПЈЕ: Поправка и сервисирање на лесни возила (вклучувајќи резервни делови, гуми) 15/01/2019
СКОПЈЕ: Пијалоци и засладувачи 15/01/2019
СКОПЈЕ: Услуги за привремени вработувања 14/01/2019
СКОПЈЕ: Услуги за привремено вработување 14/01/2019
СКОПЈЕ: Средства за одржување на хигиена 11/01/2019
СКОПЈЕ: Пијалоци и засладувачи 11/01/2019
СКОПЈЕ: Анкети за истражување на јавно мислење 11/01/2019
СКОПЈЕ: Пластични канти за привремено одлагање на комунален цврст отпад 08/01/2019
СКОПЈЕ: Реновирање на училници, тоалети и работни простории 04/01/2019
СКОПЈЕ: Сметководствени услуги 04/01/2019
СКОПЈЕ: Изработка на ревизии на детални уранистички планови 31/12/2018