Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на репроматеријали винкли… 13/05/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на резервни делови и гуми за службени возила… 10/05/2019
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на разни прехрамбени производи 09/05/2019
ВИНИЦА: Услуги за привремени вработувања на работници 08/05/2019
ШТИП: Поправка и одражување на машини 08/05/2019
ВИНИЦА: Набавка на градежен материјал и железарија 07/05/2019
ШТИП: Земјоделски зрнести производи, зеленчук и овошје 07/05/2019
ШТИП: Канцелариски материјали 03/05/2019
ШТИП: Премотување (винклување) на електромотори и испитување 03/05/2019
ШТИП: Пумпи и водоводни електромотори 03/05/2019
ПРОБИШТИП: Реконструкција на под во спортска сала 02/05/2019
ШТИП: Набавка на летна униформа 02/05/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Реконструкција и санација на системот за парно греење 02/05/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Превоз на наставници на семинари, училишни натпревари.. 11/02/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на садници за хортикултурно уредување на површини 08/02/2019