Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ПРОБИШТИП: Услуга со градежни машини 23/01/2019
ВИНИЦА: Набавка на прехрамбени производи за календарската 2019 година 22/01/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на семенски материјал, ѓубриво… 22/01/2019
ПРОБИШТИП: Артикли за во бифе и средства за чистење и одржување 21/01/2019
МАКДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на хигиенски средства и канцелариски материјали 21/01/2019
ШТИП: Месо и производи од месо 18/01/2019
ШТИП: Средства за хигиена 18/01/2019
ШТИП: Леб и бели пецива 18/01/2019
ШТИП: Млеко и производи од млеко 18/01/2019
ПРОБИШТИП: Вршење на стручни работи за безбедност и здравје при работа… 18/01/2019
ВИНИЦА: Превоз на ученици за 2019 год 18/01/2019
ДЕЛЧЕВО: Ревизија на урбанистичка планска документација 18/01/2019
ЗРНОВЦИ: Сукцесивна набавка на услуга за одржување на улично осветлување… 17/01/2019
КОЧАНИ: Акумулатори 17/01/2019
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на водомери 17/01/2019