Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
КАРБИНЦИ: Организиран превоз на ученици 08/02/2019
ДОЛНЕНИ: Превоз на ученици од местото на живеење до училиштето за две релации 08/02/2019
ШТИП: Набавка на училишен мебел 08/02/2019
ПРОБИШТИП: Набавка на училишен мебел 08/02/2019
ДЕЛЕЧЕВО: Градежна машина 08/02/2019
ДЕЛЕЧВО: Хортикултурни растенија 08/02/2019
ШТИП: Набавка на метал детектор врата со монтажа 07/02/2019
ПЕХЧЕВО: Надзор над изведбата на работите за изградба на дел од улица 07/02/2019
ШТИП: Набавка на ласерски црно-бел печатач 07/02/2019
ПЕХЧЕВО: Прехранбени производи, пијалоци, средства за хигиена и друго.. 07/02/2019
ШТИП: Набавка на информатичка опрема 40 персонални компјутери 07/02/2019
ШТИП: Набавка на информатичка опрема 07/02/2019
ВИНИЦА: Набавка на метални архивски ормари 07/02/2019
ШТИП: Набавка на брашно, производи од брашно, тестенини, квасец и адитив.. 07/02/2019
КОЧАНИ: Набавка на услуги за превоз и хотелско сместување за службено патување.. 07/02/2019