Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ДЕЛЧЕВО: Набавка на резервни авто делови, гуми за возила, масла и друго 06/12/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Детски масички и столчиња 05/12/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на наставни средства и помагала 05/12/2018
ДЕЛЧЕВО: Хлор 04/12/2018
БЕРОВО: Набавка на опрема за озвучување 04/12/2018
КОЧАНИ: Електромашински материјали 04/12/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на телевизори 04/12/2018
ВИНИЦА: Набавка на услуги за анализа на вода за пиење 03/12/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на грејни тела-радијатори 03/12/2018
ПРОБИШТИП: Резервни делови 03/12/2018
ЗРНОВЦИ: Поплочување со бекатон плочки на училишниот двор 03/12/2018
ШТИП: Персонални компјутери, со лиценциран оперативен систем, монитори… 01/12/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Ангажирање на градежна механизација и опрема 02/11/2018
ОБЛЕШЕВО: Набавка на нагледни средства со транспорт 02/11/2018
ПРОБИШТИП: Набавка на ламинат 01/11/2018