Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Материјали за поправка на училишна зграда 18/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за тековно одржување на објекти 16/03/2018
СКОПЈЕ: Услуга од авторска агенција 16/03/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и испорака на метални контејнери 16/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на спортска опрема 16/03/2018
СКОПЈЕ: Листопадни и зимзелени садници на јавни површини 16/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хартија за фотокопирање 16/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали 16/03/2018
СКОПЈЕ: Превоз на патници 16/03/2018
СКОПЈЕ: Поправка и одржување на машини 15/03/2018
СКОПЈЕ: Поправка и сервисирање на машини за косење и друга опрема 15/03/2018
СКОПЈЕ: РАБОТНИ УНИФОРМИ 15/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за хотелски сместувања 14/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за сервисирање на компјутери и компјутерска опрема 12/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на тонери и кертриџи за печатари 12/03/2018