Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Градежен алат, бои, лепила и сл. 22/03/2018
СКОПЈЕ: Ангажирање на агенција за услуги за привремени вработувања 22/03/2018
СКОПЈЕ: D-SLR фотоапарат 22/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на тонери 22/03/2018
СКОПЈЕ: Услуги за поправка и одржување на машини и резервни делови 22/03/2018
СКОПЈЕ: Одржување на системи за полевање на јавни зелени површини 21/03/2018
СКОПЈЕ: Пролетна и есенска дератизација и дезинфекција 20/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на нови лаптоп и десктоп компјутери, таблети, електронски табли… 20/03/2018
СКОПЈЕ: Вршење на дератизација на шахти 20/03/2018
СКОПЈЕ: Одржување на пешачки патеки и јавни пешачки површини 20/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на пијалоци за бифе 20/03/2018
СКОПЈЕ: Ревизија на урбанистички планови 19/03/2018
СКОПЈЕ: Изработка на урбанистички планови 19/03/2018
СКОПЈЕ: Геодетски услуги за изработка на ажурирани геодетски подлоги… 19/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на хардвер (лаптоп компјутери) 19/03/2018