Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Обука за заштита при работа на вработените во културнтие установи 05/04/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за реконструкција на булевар 05/04/2018
СКОПЈЕ: Материјали за одржување реконструкција и изработка на урбана опрема 05/04/2018
СКОПЈЕ: Изработка на Детални Урбанистички Планови за градски четврти 05/04/2018
СКОПЈЕ: Годишна претплата за платформа за следење на правни субјекти 04/04/2018
СКОПЈЕ: Проект за реконструкција на улица… 03/04/2018
СКОПЈЕ: Автобуски превоз и организирани екскурзии 03/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка за одржување и сервисирање на машини за косење на трева 03/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на садници 03/04/2018
СКОПЈЕ: Набавка на архивски ормари 02/04/2018
СКОПЈЕ: Градежно-занаетчиски работи 30/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на јунешко месо, смрзнато пиле, риба (смрзната и конзерва) и јајца 30/03/2018
СКОПЈЕ: Набавка на потрошни и други материјали за поправки 30/03/2018
СКОПЈЕ: Хигиенски средства 30/03/2018
СКОПЈЕ: Машини за косење, тримери и дувалки 30/03/2018