Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Демонтажа на старите, изработка и монтажа на нови ПВЦ прозорци 02/11/2018
СКОПЈЕ: Дувалки за лисја за одржување на јавна хигиена 02/11/2018
СКОПЈЕ: Обезбедување на училиште 02/11/2018
СКОПЈЕ: Тонери 02/11/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проекти за сообраќајници 01/11/2018
СКОПЈЕ: Услуги за одржување и поправка 01/11/2018
СКОПЈЕ: Одржување на системи за греење 01/11/2018
СКОПЈЕ: Редовен сервис и одржување противпожарни апарати и хидрантската мрежа 01/11/2018
СКОПЈЕ: Набавка на услуги од туристичка агенција 01/11/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски мебел, столчиња, архивски плакари 01/11/2018
СКОПЈЕ: Испитување на јавното мислење 01/11/2018
СКОПЈЕ: Училишен мебел 01/11/2018
СКОПЈЕ: Набавка на услуги за привремени вработувања 17/10/2018
СКОПЈЕ: Услуги за поправка и одржување на возила 17/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на работна облека 16/10/2018