Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Набавка на информатичка опрема 16/10/2018
СКОПЈЕ: Санација на кровна конструкција на спортска сала 16/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на средства за хигиена 16/10/2018
СКОПЈЕ: Изработка и монтажа на метални штитници за дрвја 16/10/2018
СКОПЈЕ: Газирани и негазирани води 15/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали 15/10/2018
СКОПЈЕ: Материјали за тековно одржување на објектот 15/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на професионални фрижидери 04/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на реквизити за детски игралишта 04/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на материјали за урбана опрема (профили штафни и друго) 04/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на поцинкувани и лиено железни елементи 04/10/2018
СКОПЈЕ: Изградба на електрични ормари за команди на улично осветлување.. 04/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на знамиња (со дрвени држачи) на албанската заедница… 04/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка и монтажа на пневматици 03/10/2018
СКОПЈЕ: Набавка на ситен инвентар, алат и разни материјали за поправка 03/10/2018