Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Градежно занаетчиски работи 25/09/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање на клима уреди 25/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на прочистувачи на воздух 24/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на огревно дрво 24/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на огревно дрво 24/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на ламинат 17/09/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за реконструкција 17/09/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за инфраструктура 17/09/2018
СКОПЈЕ: Авионски билети 17/09/2018
СКОПЈЕ: Јавна набавка на училишен мебел 17/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на прехрамбени производи 14/09/2018
СКОПЈЕ: Набавка на боја за фарбање на пешачки патеки и фасада 14/09/2018
СКОПЈЕ: Канцелариски материјал 14/09/2018
СКОПЈЕ: Превоз на граѓани со минибус на релација… 14/09/2018
СКОПЈЕ: Потрошен канцелариски материјал и финансиски образци 14/09/2018