Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Набавка на ситен рекламен материјал 20/03/2018
ШТИП: Печатарски и поврзани услуги 20/03/2018
ШТИП: Набавка на канти за домаќинство 19/03/2018
ВИНИЦА: Набавка на канцелариски материјал 19/03/2018
ЗРНОВЦИ: Канцелариски материјали 19/03/2018
КОЧАНИ: Набавка на компјутери 16/03/2018
ПЕХЧЕВО: Канцелариски материјали 16/03/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Изработка на техничка документација за реконструкција… 16/03/2018
КОЧАНИ: Озвучување и осветлување на културни и други настани организирани 16/03/2018
ВЕВЧАНИ: Геодетски услуги 15/03/2018
БЕРОВО: Кетеринг услуга 15/03/2018
ДЕЛЧЕВО: Канцелариски материјали 15/03/2018
ШТИП: Набавка на компјутерски делови 14/03/2018
ШТИП: Набавка на монтажа на ПВЦ врати во санитарните јазли 14/03/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Превоз на наставници за семинари, ученички натпревари… 14/03/2018