Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
БЕРОВО: ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 26/03/2018
ШТИП: Изградба на фонтана на мал плоштад 26/03/2018
ШТИП: Водоводен материјал 26/03/2018
ШТИП: Набавка на гуми 23/03/2018
ПЕХЧЕВО: Градежни материјали и алат 23/03/2018
ПРОБИШТИП: Избор на изведувач на работи за одржување на објекти 23/03/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка на канцелариска опрема (столови) 23/03/2018
ШТИП: Набавка на хигиенски средства 22/03/2018
ШТИП: Печатење на дневници за индивидуална и групна настава… 22/03/2018
ШТИП: Набавка на тонери 22/03/2018
ШТИП: Галантерија-душеци, перници, чаршави и др 22/03/2018
ДЕЛЧЕВО: Реконструкција на деловни објекти (шалтери и ламинат) 21/03/2018
ШТИП: Рачни моторни машини за одржување на паркови 21/03/2018
ШТИП: Услуга за регистрирање на возила -технички преглед 21/03/2018
ШТИП: Набавка на плакети, награди и други признанија 20/03/2018