Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
КАРБИНЦИ: Водоводни материјали 02/07/2018
КАРБИНЦИ: Изработка на проектна документација 30/06/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и испорака на сообраќајни знаци 29/06/2018
ШТИП: Набавка на работи за санирање на подни и sидни површини… 28/06/2018
ПРОБИШТИП: Сервисирање и отклонување на дефекти на ровокопач 28/06/2018
КОЧАНИ: Набавка на електрична енергија 27/06/2018
БЕРОВО: Изработка на Урбанистичко планска документација… 26/06/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Услуги за вршење надзор на изградбата на објекти 25/06/2018
КОЧАНИ: Изработка на проектна документација за улици и патишта 25/06/2018
ВИНИЦА: Изработка на армирано-бетонски потпорен ѕид 25/06/2018
КОЧАНИ: Набавка на материјали (со работна рака) за улично осветлување 23/06/2018
ДЕЛЧЕВО: Електро материјали 12/06/2018
ШТИП: Годишен сервис на електронски микроскоп 12/06/2018
ПЕХЧЕВО: Превоз на ученици 12/06/2018
ШТИП: Стручен надзор над градби 12/06/2018