Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Изработка на проектна документација 06/07/2018
ШТИП: Набавка на Агенциски услуги за привремени вработувања 06/07/2018
КОЧАНИ: Изолација на градски цевковод затопла вода 06/07/2018
КОЧАНИ: Винклување на асихрони и потпопни електромотори 06/07/2018
КОЧАНИ: Набавка на канцелариски материјали 05/07/2018
ШТИП: Редовно одржување на клими 05/07/2018
ВИНИЦА: Изработка на техничка документација 05/07/2018
ПРОБИШТИП: ХТЗ опрема 05/07/2018
ШТИП: Набавка на машина за метење на јавно-прометни површини 05/07/2018
ВИНИЦА: Набавка на алати и прибор 04/07/2018
ШТИП: Молерисување на училишни простории 03/07/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Изработка на техничка документација… 03/07/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка и транспорт на водоводни делови 02/07/2018
ШТИП: Сервисирање, баждирање и испитување на водомери 02/07/2018
ПРОБИШТИП: Превоз на вработени 02/07/2018