Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КРИВА ПАЛАНКА: Технички материјали 02/10/2018
КУМАНОВО: Авто-такси превоз на ученици со посебни потреби 29/09/2018
БИТОЛА: Замена на стара дрвена, набавка и монтажа на нова ПВЦ столарија 28/09/2018
КУМАНОВО: Месо, производи од месо и сувомеснати производи 28/09/2018
КУМАНОВО: Термопан и обично стакло 27/09/2018
КУМАНОВО: Набавка на моторни масла, масти и антифриз 27/09/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на канцелариски материјали 27/09/2018
КУМАНОВО: Услуги за процена на недвижен имот 25/09/2018
КРАТОВО: Медицински обрасци и печатење 14/09/2018
КУМАНОВО: Набавка на готови оброци 13/09/2018
КУМАНОВО: Набавка на услуги лепење и балансирање на гуми на ПМВ и ТМВ 12/09/2018
КУМАНОВО: Ролетни и додатоци 12/09/2018
КУМАНОВО: Изработка на сообраќајна струдија, целосна анализа на сообраќајни… 31/08/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Технички материјали 31/08/2018
КРАТОВО: Уредување на дворно место 31/08/2018