Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КУМАНОВО: Новогодишни пакети 11/12/2018
КУМАНОВО: Компјутери и компјутерска опрема 11/12/2018
КУМАНОВО: Материјали за разни поправки и ситен инвентар 11/12/2018
СТАРО НАГОРИЧАНЕ: Изготвување на Стратегија за развој на туризам 07/12/2018
КУМАНОВО: Набавка на освежителни пијалоци (за угостителски објекти) 04/12/2018
КУМАНОВО: Набавка на 20 мобилни тезги-штандови 03/12/2018
КУМАНОВО: Набавка на работна облека 02/11/2018
КУМАНОВО: Набавка на постелнини за деца 02/11/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на работни униформи 02/11/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка и монтажа на декоративни столбови за осветлување.. 01/11/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Тековно одржување –услуги на системот за јавно осветлување 01/11/2018
РАНКОВЦЕ: Набавка на тонери 15/10/2018
КУМАНОВО: Услуги од агенции за привремени вработувања 04/10/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Цвеќе расади и друго зеленило 04/10/2018
КУМАНОВО: Изработка на геодетски елаборати 02/10/2018