Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Фотокопирна хартија 17/07/2018
ОХРИД: Набавка на урбана опрема 16/07/2018
ОХРИД: Сервисирање ИТ опрема и резервни делови 16/07/2018
СТРУГА: Подготовка на техничка документација за патна инфраструктура 14/07/2018
ОХРИД: Хигиенски средства,пиајлоци и засладувачи 09/07/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Средства за хигиена 06/07/2018
СТРУГА: Информатичка опрема 06/07/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Набавка на тонери 06/07/2018
СТРУГА: Одржување на здравствен, финансиско-сметководствен и информационен… 06/07/2018
ОХРИД: Набавка на услуги-миење на возила 06/07/2018
ОХРИД: Изнајмување на опрема за озвучување и осветлување 06/07/2018
СТРУГА: Изработка на техничка документација за реконструкција на пумпна станица 06/07/2018
СТРУГА: Изработка на техничка документација за изградба на канализациона мрежа 06/07/2018
СТРУГА: Услуги за печатење на изданија 05/07/2018
КИЧЕВО: Набавка на прехранбени продукти и пијалоци 05/07/2018