Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ВЕВЧАНИ: Тековно одржување и поправка на моторни возила 24/12/2018
КИЧЕВО: Леб и бели пецива 24/12/2018
ДЕБАРЦА: Изработка на физибилити студија за енергетски ефикасно улично… 22/12/2018
КИЧЕВО: Идејно решение за повеќенаменски спортски рекреативен центар 21/12/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Ситен инвентар, алат, прибор и други материјали 21/12/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Прехрамбени производи 21/12/2018
ОХРИД: Резервација и набавка на авио билети 21/12/2018
КИЧЕВО: Набавка на железарија 20/12/2018
ДЕБАР: Превоз на ученици 19/12/2018
ОХРИД: Набавка на тонери 19/12/2018
ДЕБРЦА: Прехрамбени продукти и пијалоци 19/12/2018
ОХРИД: Сервисирање и одржување на компјутери и компјутерска мрежа 18/12/2018
ОХРИД: Резервни делови за моторни и работни возила, нивна поправка и одржување 11/12/2018
СТРУГА: ХТЗ опрема 11/12/2018
ОХРИД: Набавка на канцелариски материјали 11/12/2018