Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Материјали за разни поправки-железарија и електро-хемиски материјали 30/08/2018
ВЕВЧАНИ: Месо и месни производи 29/08/2018
СТРУГА: Компјутери и компјутерска опрема 29/08/2018
ОХРИД: Јавна набавка на работни униформи и обувки по спецификација 29/08/2018
СТРУГА: Средства за дератизација 29/08/2018
ОХРИД: Набавка на огревно дрво-бука за грејната сезона 2018/2019 година 29/08/2018
ОХРИД: Услуги за изработка на правилник… 29/08/2018
КИЧЕВО: Вршење на стручен надзор 29/08/2018
ОХРИД: Набавка на авто делови, масла, пневматици и акумулатори 29/08/2018
КИЧЕВО: Набавка на Натриум хипохлорид 27/08/2018
ОХРИД: Хотелско сместување со вклучени ресторански услуги 24/08/2018
ОХРИД: Сервисирање и одржување на медицинска опрема со обезбедени… 23/08/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Набавка на телевизори 21/08/2018
ДЕБАР: Набавка и транспорт на префабрикувани бетонски плочки 20/08/2018
ОХРИД: Набавка на хигиенски средства 20/08/2018