Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Набавка и поставување на вертикална сигнализација и сообраќајна опрема 11/02/2019
ОХРИД: Услуги за изработка на правилник… 11/02/2019
ОХРИД: Механичарски услуги и резервни делови 11/02/2019
ДЕБАР: Прехрамбени и земјоделски производи и средства за хигиена за 2019 година 22/01/2019
ОХРИД: Tуристички услуги… 22/01/2019
МАКЕДОНСКИ БРОД: Прехрамбени производи и средства за хигена за 2019 год. 18/01/2019
МАКЕДОНСКИ БРОД: Канцелариски материјали 18/01/2019
ДЕБАР: Услуги за привремени вработувања за 2019 година 17/01/2019
СТРУГА: Канцелариски материјали 17/01/2019
СТРУГА: Крпење на ударни дупки 16/01/2019
СТРУГА: Превоз на ученици 16/01/2019
ОХРИД: Нејонско нискоосмоларно јодно контрастно средство 14/01/2019
КИЧЕВО: Сервисирање на возила 11/01/2019
ОХРИД: Туристички услуги… 11/01/2019
ОХРИД: Хемикалии и амбалажа за галенска лабораторија 10/01/2019