Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Услуги од Агенција за привремени вработувања 01/06/2018
КИЧЕВО: Промотивни материали за период од една година 31/05/2018
КИЧЕВО: Услуги за одржување и поправка 31/05/2018
КИЧЕВО: Набавка и садење на нови садници (дрвореди) 31/05/2018
СТРУГА: Прехранбени производи за период од една година со сукцесивна испорака 30/05/2018
ОХРИД: Набавка на систем за контрола на платен пристап 30/05/2018
КИЧЕВО: Ангажирање на градежни машини за период од една година 30/05/2018
КИЧЕВО: Набавка на градежни материјали 30/05/2018
КИЧЕВО: Резервни делови за возила, акомулатори и гуми 30/05/2018
СТРУГА: Ролетни-вариолајт и венецијан завеси 30/05/2018
КИЧЕВО: Одржување на електроинсталација на мрежа… 29/05/2018
ОХРИД: Изработување на каталози за изложби… 29/05/2018
ДЕБАРЦА: Ангажирање на телескопска дигалка 29/05/2018
ОХРИД: Изработка, транспорт и монтажа на изложбени витрини 29/05/2018
ДЕБАРЦА: Ангажирање на агенција за привремени вработувања 29/05/2018