Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ОХРИД: Набавка на канцелариски материјали 26/03/2018
КИЧЕВО: Сметководствени услуги 26/03/2018
КИЧЕВО: Вршење на стручни работи за безбедност при работа 26/03/2018
КИЧЕВО: Канцелариски материјали 23/03/2018
ОХРИД: Услуга за осигурување на објектии опрема 23/03/2018
ОХРИД: Набавка на земјоделска, парковска механизација и резервни делови 22/03/2018
ДЕБАРЦА: Дезинфекција, дезинсекција и дератизација на јавни површини 22/03/2018
ДЕБАРЦА: Гуми (пневматици) за моторни возила 22/03/2018
КИЧЕВО: Набавка на авиобилети 22/03/2018
СТРУГА: Авто делови 21/03/2018
ОХРИД: Набавка на канцелариски материјали 21/03/2018
СТРУГА: Набавка на сезонско цвеќе 21/03/2018
ОХРИД: Набавка на средства за одржување на хигиена 21/03/2018
ОХРИД: Набавка на систем за наводнување 21/03/2018
ОХРИД: Набавка на хигиенски средства 20/03/2018