Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ДЕБАРЦА: Ангажирање на агенција за привремени вработувања 29/05/2018
СТРУГА: Тонери 29/05/2018
ОХРИД: Услуги со телескопска дигалка 29/05/2018
СТРУГА: Печатен материјал 29/05/2018
СТРУГА: Канцелариски материјали 29/05/2018
ОХРИД: Резервни делови за моторни и работни возила и нивна поправка… 28/05/2018
ОХРИД: Услуги за изработка на локален еколошки акционен план 28/05/2018
ОХРИД: Ситен инвентар и прибор 23/05/2018
ОХРИД: Изработка на греб карти за зонско паркирање 22/05/2018
ОХРИД: Услуги за изработка на правилник 22/05/2018
СТРУГА: Набавка на десктоп компјутер, лаптопи и мултифункциски уреди 22/05/2018
КИЧЕВО: Свежо јунешко месо 21/05/2018
ОХРИД: Услуги од печатење и копирање 21/05/2018
ОХРИД: Внатрешни роло и желузин (венецијанер) завеси со монтажа 21/05/2018
КИЧЕВО: Жици за заварување 21/05/2018