Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
СТРУГА: Крпење на ударни дупки 16/01/2019
СТРУГА: Превоз на ученици 16/01/2019
ОХРИД: Нејонско нискоосмоларно јодно контрастно средство 14/01/2019
КИЧЕВО: Сервисирање на возила 11/01/2019
ОХРИД: Туристички услуги… 11/01/2019
ОХРИД: Хемикалии и амбалажа за галенска лабораторија 10/01/2019
СТРУГА: Превоз на ученици 09/01/2019
СТРУГА: Услуги за привремено вработување 08/01/2019
СТРУГА: Набавка на материјали за парно греење 08/01/2019
КИЧЕВО: Разни материјали за поправки 08/01/2019
СТРУГА: Одржување на апликативни системи 04/01/2019
СТРУГА: Моторни масла, мазива и антифриз 04/01/2019
СТРУГА: Канцелариски материјали 03/01/2019
СТРУГА: Печатење на сметки за ѓубре 03/01/2019
ОХРИД: Набавка на компјутери и компјутерска опрема 31/12/2018