Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
МАКЕДОНСКИ БРОД: Прехрамбени производи 17/10/2018
ОХРИД: Поправка и сервисирање на возилата на ТППЕ 15/10/2018
КИЧЕВО: Печатарски услуги 15/10/2018
КИЧЕВО: Резервни делови за возила 15/10/2018
МАКЕДОНСКИ БРОД: Прехрамбени производи и средства за хигена 15/10/2018
ОХРИД: Канцелариски работни столици 04/10/2018
КИЧЕВО: Стоки во градежништво 04/10/2018
ОХРИД: Средства за бришење раце, дезинфекција на раце и тоалетна хартија 04/10/2018
КИЧЕВО: Железарија, водоинсталатерски материјали, бои и лакови… 03/10/2018
КИЧЕВО: Поправка и тековно одржување компјутери и принтери 03/10/2018
СТРУГА: Набавка на поцинковани цевки и фитинг, пластични спојки и полуспојки 03/10/2018
ОХРИД: Набавка на услуги за изработка за софтвер-андроид мобилна апликација 03/10/2018
ДЕБАР: Монтаза на резервоар за нафта 03/10/2018
КИЧЕВО: Боја за обележување на хоризонтална сигнализација 03/10/2018
СТРУГА: Металостругарски работи 02/10/2018