Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
КИЧЕВО: Канцелариски материјали 16/02/2018
КИЧЕВО: набавка на ХТЗ опрема 16/02/2018
ОХРИД: Печатени, канцелариски материјали и тонери 15/02/2018
КИЧЕВО: Печатарски услуги 15/02/2018
СТРУГА: Резарвни делови за возила 14/02/2018
ОХРИД: Тонери 14/02/2018
ОХРИД: Останат потрошен материјал 14/02/2018
СТРУГА: Сезонско цвеќе 13/02/2018
ОХРИД: Канцелариски материјали,тонери и печатени обрасци 12/02/2018
ОХРИД: Набавка, транспорт и монтажа на циркулациона пумпа за парно греење 09/02/2018
КИЧЕВО: Задолжително осигурување на патнички возила од авто-одговорност 09/02/2018
СТРУГА: Миење на возила 09/02/2018
СТРУГА: Сервисирање на патнички моторни возила и санитетски моторни возила 09/02/2018
КИЧЕВО: Балансиранје, лепење на гуми, промена на масло и перење на возила 09/02/2018
ЦЕНТАР ЖУПА: Заловување, прифаќање и третирање на кучиња скитници 07/02/2018