Регион: Југозападен

Линк на јавна набавка Датум
ЦЕНТАР ЖУПА: Превоз на ученици за учебната 2018/19 година 14/08/2018
СТРУГА: Огревно дрво 14/08/2018
ОХРИД: Прехранбени производи 13/08/2018
ВЕВЧАНИ: Месо и месни производи 13/08/2018
ОХРИД: Информативни табли 10/08/2018
СТРУГА: Услуги за развивање на фотографи 09/08/2018
ОХРИД: Услуги за винкловање, сервисирање на електромотори, муљни пумпи 09/08/2018
КИЧЕВО: Превоз на ученици 09/08/2018
СТРУГА: Изградба на резервоар за вода за пиење со капацитет од 700/м3 07/08/2018
КИЧЕВО: Молерофарбарски услуги 07/08/2018
КИЧЕВО: Реконструкција на покрив 07/08/2018
ОХРИД: Опрема за мониторинг и против пожарна заштита 07/08/2018
КИЧЕВО: Пластични вреќи… 06/08/2018
ДЕБАРЦА: Партерно уредување… 01/08/2018
ОХРИД: Услуга сервисирање на возила 31/07/2018