Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
БИТОЛА: Изведување на градежни и занаетчиски работи… 23/05/2018
ПРИЛЕП: Сукцесивна набавка на услуги за аеролифтовање… 23/05/2018
БИТОЛА: Изведување на градежни и занаетчиски работи-реконструкција на кров 23/05/2018
ПРИЛЕП: Реконструкција на котлара 23/05/2018
ПРИЛЕП: Изведба на одводен канал 22/05/2018
ДЕМИР ХИСАР: ИT опрема 22/05/2018
БИТОЛА: Материјали за поправка и одржување 21/05/2018
ДЕМИР ХИСАР: Млеко и млечни производи 21/05/2018
ПРИЛЕП: Набавка на опрема и резервни делови за СКАДА СИСТЕМ 21/05/2018
БИТОЛА: Алат на електричен погон 21/05/2018
ПРИЛЕП: Потопни пумпи и електромотори за пумпи 21/05/2018
БИТОЛА: Поправки и одржување на електричните апарати 18/05/2018
БИТОЛА: Набавка на сервер 18/05/2018
БИТОЛА: Потрошен материјал за возила 18/05/2018
БИТОЛА: Набавка на најлонски вреќи со фалти 18/05/2018