Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
БИТОЛА: Превоз на луѓе во земјата и странство 17/10/2018
ПРИЛЕП: Изработка на геомеханички елаборати 17/10/2018
БИТОЛА: Услуги од авторска агенција 17/10/2018
БИТОЛА: Реконструкција на гранитни плочки 16/10/2018
ПРИЛЕП: Печатење на Фотомонографија… 16/10/2018
ПРИЛЕП: Тонери 16/10/2018
БИТОЛА: Дератизација 16/10/2018
ПРИЛЕП: Набавка на витрини за книги 16/10/2018
ПРИЛЕП: Технички преглед на возила 16/10/2018
БИТОЛА: Набавка на промотивен материјал 15/10/2018
ПРИЛЕП: Лед соларно осветлување 15/10/2018
ПРИЛЕП: Пијалаци и засладувачи 15/10/2018
БИТОЛА: Поправка и сервис на моторни возила 15/10/2018
НОВАЦИ: Изработка и печатење на рекламен материјал за период од 1 година 15/10/2018
БИТОЛА: Ситен потрошен материјал, алати, резервни делови за контејнери и друго 15/10/2018