Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
ПРИЛЕП: Прехранбени производи 16/01/2019
ПРИЛЕП: Основни прехрамбени производи за Проект „Народна кујна“ 2019 16/01/2019
ПРИЛЕП: Репроматеријали (семиња, препарати и ѓубрива) 15/01/2019
НОВАЦИ: Ангажирање на агенција за привремени вработувања за период од 1 год. 15/01/2019
ПРИЛЕП: Сервис на апарати за анестезија 15/01/2019
ПРИЛЕП: Лабораториски тестови и реагенси за Биохемија 14/01/2019
ПРИЛЕП: Услуги за сервисирање на ПП апарати и хидрантска опрема 14/01/2019
НОВАЦИ: Превоз на ученици за вторите 6 месеци (90 денови ) за учебна 2018/2019 г. 14/01/2019
ПРИЛЕП: Услуги за превоз… 12/01/2019
ДЕМИР ХИСАР: Стакло, дрвна граѓа и градежни материјали 11/01/2019
ДЕМИР ХИСАР: Слатки и десерти 11/01/2019
НОВАЦИ: Поправка и сервисирање на службени возила 11/01/2019
КРУШЕВО: Превоз на ученици 10/01/2019
ПРИЛЕП: Сервизирање ПП апарати и хидрантска опрема 09/01/2019
РЕСЕН: Избор на Агенција за привремени вработувања 09/01/2019