Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
БИТОЛА: Набавка на теписи 14/08/2018
КРУШЕВО: Услуга за превоз на ученици за учебна 2018/2019 година 14/08/2018
БИТОЛА: Сервис на парен котел 14/08/2018
НОВАЦИ: Реконструкција на бунар и партерно уредување 14/08/2018
ПРИЛЕП: Ваги со сертификат од мерна недореденост 13/08/2018
ДОЛНЕНИ: Избор на фирма за вршење на надзор на изградба 13/08/2018
ПРИЛЕП: Набавка и монтажа на електро материјал и тековно одржување 13/08/2018
РЕСЕН: Набавка на канцелариски материјали 10/08/2018
КРУШЕВО: Услуга за изработка на техничка документација за изградба… 10/08/2018
КРУШЕВО: Услуга за изработка на техничка документација за изградба 10/08/2018
ПРИЛЕП: Набавка и монтажа на водоводен материјал и тековно одржување 10/08/2018
ПРИЛЕП: Уред за испитување и скенирање на подземни линии 10/08/2018
КРУШЕВО: Услуга за изработка на техничка документација за водоснабдување 09/08/2018
БИТОЛА: Канцелариски материјал 09/08/2018
БИТОЛА: Кафе и пијалоци 09/08/2018