Регион: Пелагониски

Линк на јавна набавка Датум
ПРИЛЕП: Набавка на материјали за дезинсекција и дератизација 17/02/2018
ПРИЛЕП: Превоз на ученици 17/02/2018
РЕСЕН: Изработка на проекти за инфраструктурни 16/02/2018
БИТОЛА: Услуга за ревизија на финансиските извештаи за 2016 и 2017 година 16/02/2018
БИТОЛА: Превоз на ученици во основното и средно образование 16/02/2018
ДЕМИР ХИСАР: Изработка на проектна документација 15/02/2018
ПРИЛЕП: Полиетиленско платно 15/02/2018
ПРИЛЕП: Сукцесивна набавка на бои, прибор за боење, гасена и негасена вар 15/02/2018
БИТОЛА: Набавка на канцелариски материјал 15/02/2018
ДЕМИР ХИСАР: Компјутерска опрема 15/02/2018
БИТОЛА: Набавка на авионски билети до Реунион со транфери од – до аеродроми 14/02/2018
НОВАЦИ: Набавка на прочистувачи за воздух 14/02/2018
БИТОЛА: Поправка и сервисирање (одржување) на возилата 13/02/2018
ПРИЛЕП: Сукцесивна набавка на гуми за рачна количка и рачна количка со едно… 13/02/2018
БИТОЛА: Одржување на софтверски модули 13/02/2018