Регион: Полошки

Линк на јавна набавка Датум
ТЕТОВО: Оджување и сервисирање на климатизери, машини во болничка перална… 15/01/2019
ТЕТОВО: Превоз на ученици за 2019 година 14/01/2019
МАВРОВО И РОСТУШЕ: Компјутерска опрема 08/01/2019
ГОСТИВАР: Набавка на компјутери и компјутерска опрема 08/01/2019
МАВРОВО И РОСТУШЕ: Прехранбени и хигиенски средства 08/01/2019
МАВРОВО И РОСТУШЕ: Универзални гуми 08/01/2019
ТЕТОВО: Превоз на патници – ученици за 2019 година 05/01/2019
ТЕТОВО: Превоз на ученици за 2019 година 03/01/2019
ТЕТОВО: Материјали за одржување на објекти 03/01/2019
ТЕТОВО: Физички надзор и обезбедување 31/12/2018
ТЕТОВО: Сообраќајна сигнализација и паркинг системи 29/12/2018
ТЕТОВО: Готови оброци за народна кујна 29/12/2018
ТЕТОВО: Ревизија на просторни и урбанистички планови 28/12/2018
ТЕТОВО: Изработка на просторни и урбанистички планови 28/12/2018
ТЕТОВО: Реконструкција 27/12/2018