Регион: Полошки

Линк на јавна набавка Датум
ТЕТОВО: Набавка на канцелариски материали 17/10/2018
ТЕТОВО: Нова техничка опрема 17/10/2018
ТЕТОВО: Нови музички инструменти, потрошен материјал за музички инструменти… 17/10/2018
ГОСТИВАР: Канцелариски потрошен материјал 16/10/2018
БОГОВИЊЕ: Набавка на пневматици за моторните возила 16/10/2018
ГОСТИВАР: Изработка на инфраструктурен проект 04/10/2018
ЈЕГУНОВЦЕ: Набавка и транспорт на пелети за топловодниот систем… 04/10/2018
ГОСТИВАР: Набавка на компјутери, штампачи, оперативен систем, антивируси… 03/10/2018
ГОСТИВАР: Готов бетон, шљунак и сепариран песок 02/10/2018
ГОСТИВАР: Градежни работи 02/10/2018
ТЕТОВО: Одржување и поправка на ИТ опрема 01/10/2018
ГОСТИВАР: Набавка на печатени материали 01/10/2018
ТЕТОВО: Работни униформи и обувки 01/10/2018
ГОСТИВАР: Набавка на канцелариски мебел 01/10/2018
ТЕТОВО: Јајца, млечни производи и земјоделски производи 28/09/2018