Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Поправка и одржување на машини и опрема 16/02/2018
СКОПЈЕ: Превоз на патници (деца од предучилишна возраст) 16/02/2018
СКОПЈЕ: Набавка и засадување на украсно зеленило во жардињери… 15/02/2018
СКОПЈЕ: Набавка на прехрамбени производи- кетеринг услуги 15/02/2018
СКОПЈЕ: Услуга за печатење и укоричување 15/02/2018
СКОПЈЕ: Професионални средства за хигиена за потребите во детската градинка 15/02/2018
СКОПЈЕ: Набавка на метални корпи 14/02/2018
СКОПЈЕ: Материјали за разни поправки и ситен инвентар 14/02/2018
СКОПЈЕ: Поправка и сервисирање на лесни возила 14/02/2018
СКОПЈЕ: Организирање на активности надвор од границите на РМ 14/02/2018
СКОПЈЕ: Набавка на работна облека 13/02/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за енергетска обнова за објект 13/02/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проект за енергетска обнова за објект 13/02/2018
СКОПЈЕ: Изработка на проекти за изградба на објекти од комунална и патна… 13/02/2018
СКОПЈЕ: Набавка на D-SLR фотоапарат 13/02/2018