Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Материјали за одржување и изградба на улично осветлување 23/05/2018
СКОПЈЕ: Ангажирање на маркетинг агенција 23/05/2018
СКОПЈЕ: Набавка на средства за хигиена 22/05/2018
СКОПЈЕ: Услуги за миење на службени моторни возила 22/05/2018
СКОПЈЕ: Услуги за обезбедување топол оброк и ужинка 22/05/2018
СКОПЈЕ: Угостителски услуги за сместување на учесници на семинар 22/05/2018
СКОПЈЕ: Свежо пилешко месо-стек 22/05/2018
СКОПЈЕ: Свежо овошје 21/05/2018
СКОПЈЕ: Детски сквер.. 21/05/2018
СКОПЈЕ: Млеко и производи од млеко 21/05/2018
СКОПЈЕ: Набавка на нагледни средства 21/05/2018
СКОПЈЕ: Набавка и поставување на улично осветлување-лед светилки за бандери 19/05/2018
СКОПЈЕ: Опремување на училници 18/05/2018
СКОПЈЕ: Машина за челно заварување на полиетиленски цевки 18/05/2018
СКОПЈЕ: Сервисирање на возила 18/05/2018