Регион: Скопски

Линк на јавна набавка Датум
СКОПЈЕ: Обезбедување на часови по англиски јазик во градинките 14/08/2018
СКОПЈЕ: Услуги за превоз 14/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на лиценци за софтвер 13/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на дизел генератори 10/08/2018
СКОПЈЕ: Вршење на стручен надзор за изградба на објекти 10/08/2018
СКОПЈЕ: Подготовка на проектна документација…. 10/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на канцелариски материјали и тонери 10/08/2018
СКОПЈЕ: Реконструкција на Партер 09/08/2018
СКОПЈЕ: Изработка на идеен и основен проект за партерно уредување на простор… 09/08/2018
СКОПЈЕ: Изработка, хостинг и одржување на веб-страница 09/08/2018
СКОПЈЕ: Средства за одржување на градежни објекти 08/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на средства за хигиена 08/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на средства за хигиена 08/08/2018
СКОПЈЕ: Одржување на детските игралишта и реквизитите на спортските игралишта 08/08/2018
СКОПЈЕ: Набавка на антивирусни програми и лиценциран софтвер 08/08/2018