Регион: Североисточен

Линк на јавна набавка Датум
КУМАНОВО: Набавка на резервни делови и сервисирање на водомери 23/05/2018
КУМАНОВО: Услугa за сервисирање на алат и опрема 23/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на работни униформи, 22/05/2018
КУМАНОВО: Услуги за одржување на хардвер и софтвер со замена на делови 22/05/2018
КУМАНОВО: Сукцесивна набавка на пијалоци и засладувачи 21/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на прехрамбени производи 21/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на канцелариски материјали 21/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на средства за хигиена 20/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на тонери 20/05/2018
КУМАНОВО: Готови оброци 19/05/2018
КУМАНОВО: Реконструкција на градски плоштад 18/05/2018
КУМАНОВО: Набавка на канцелариски материјал 26/04/2018
КУМАНОВО: Набавка на тонери 26/04/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Набавка на услуги за привремени вработувања 26/04/2018
КРИВА ПАЛАНКА: Канцелариски материјали 26/04/2018