Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
БОГДАНЦИ: Услуги за организиран превоз на ученици за учебната 2018/2019 година 14/08/2018
КОНЧЕ: Одржување на згради 13/08/2018
БОГДАНЦИ: Набавка за градежни материјали 10/08/2018
ДЕМИР КАПИЈА: Набавка на храна 09/08/2018
ДОЈРАН: Избор на агенција за привремени вработувања 08/08/2018
СТРУМИЦА: Набавка на леб и бели пецива 07/08/2018
СТРУМИЦА: Услуги од Агенција за привремени вработувања 07/08/2018
СТРУМИЦА: Реконструкција на филтер станица 06/08/2018
СТРУМИЦА: Тонери 06/08/2018
СТРУМИЦА: Набавка на клима уреди 06/08/2018
БОСИЛОВО: Превоз на ученици 03/08/2018
НОВО СЕЛО: Безалкохолни пијалоци 03/08/2018
НОВО СЕЛО: Средства за одржување на хигиена 03/08/2018
ВАЛАНДОВО: Набавка, транспорт и монтажа на гранитни плочки и изработка на нов… 01/08/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Железарија и техничка роба 01/08/2018