Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
СТРУМИЦА: Изработка и монтажа на алуминиумски прозорци, врати и ограда 23/05/2018
СТРУМИЦА: Ламинат 23/05/2018
СТРУМИЦА: Одржување и сервисирање на ПП апарати и хидранти 23/05/2018
СТРУМИЦА: Санација на таложник 23/05/2018
КОНЧЕ: Електро материјали, материјали за водовод, ситен инвентар и работна облека 22/05/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Набавка на опрема-детски маси и столчиња ПВЦ 21/05/2018
БОГДАНЦИ: Набавка на консултански услуги 18/05/2018
РАДОВИШ: Канцелариски и рекламен материјал 18/05/2018
СТРУМИЦА: Набавка на средства за одржување на згради 18/05/2018
КОНЧЕ: Сервисирање на службени возила 18/05/2018
СТРУМИЦА: Молерофарбачки работи 18/05/2018
БОСИЛОВО: Набавка на процесна опрема на филтер станица 26/04/2018
ДЕМИР КАПИЈА: Услуги за заловување и стручен третман на кучиња скитници… 26/04/2018
ДЕМИР КАПИЈА: Набавка на средства за хигиена 24/04/2018
РАДОВИШ: Канцелариски материјал 24/04/2018