Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
РАДОВИШ: Превоз на ученици 17/10/2018
РАДОВИШ: Набавка на тонери 17/10/2018
ВАСИЛЕВО: Превоз на ученици 16/10/2018
БОСИЛОВО: Сукцесивна набавка на печатарски услуги 16/10/2018
СТРУМИЦА: Набавка на леб и бели печива 16/10/2018
СТРУМИЦА: Набавка на компјутери, компјутерски компоненти, печатари и ЛЦД… 16/10/2018
СТРУМИЦА: ПЕ водоводни и канализациони цевки и спојни елементи 16/10/2018
РАДОВИШ: Училишен инвентар, наставно образовни помагла и опрема 15/10/2018
ВАЛАНДОВО: Набавка на наставно образовни помагала 15/10/2018
БОСИЛОВО: Превоз на ученици за учебната 2018/2019 година 04/10/2018
СТРУМИЦА: Печатарски материјал 04/10/2018
СТРУМИЦА: Канцелариски материјали 04/10/2018
СТРУМИЦА: Цветни топки 04/10/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Основен сообраќаен проект за режим на сообраќај… 04/10/2018
СТРУМИЦА: Одржување на водоводна и пароводна линија и одржување на горилници 03/10/2018