Регион: Југоисточен

Линк на јавна набавка Датум
БОГДАНЦИ: Јавна набавка на услуги со градежни материјали 16/02/2018
РАДОВИШ: Сметководствени услуги за календарската 2018 година 15/02/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Припремни работи, гипс картон, молерај, малтерисување и електрична… 13/02/2018
СТРУМИЦА: Набавка на печатење на сметки за комунални услуги 13/02/2018
ДЕМИР КАПИЈА: Градежни материјали 12/02/2018
ДЕМИР КАПИЈА: Канцелариски материјали и тонери за принтери 12/02/2018
РАДОВИШ: Превоз на вработени 09/02/2018
БОГДАНЦИ: Уредување на улици 08/02/2018
СТРУМИЦА: Набавка на средства за хигиена 07/02/2018
НОВО СЕЛО: Сукцесивна набавка на пијалоци и засладувачи 06/02/2018
БОГДАНЦИ: Услуги за контролно мерење на талог, чистење и тестирање… 06/02/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Електро-технички услуги 05/02/2018
ВАСИЛЕВО: Услуга поправка на возила 02/02/2018
ГЕВГЕЛИЈА: Материјали за производство, заштита и одржување паркови и зеленило 01/02/2018
СТРУМИЦА: Греб карти за зонско паркирање 01/02/2018