Регион: Вардарски

Линк на јавна набавка Датум
НЕГОТИНО: Изработка на физибилити студија за зонско паркирање 23/05/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за превоз на патници во патниот сообраќај 23/05/2018
ВЕЛЕС: Набавка на хемикалии 23/05/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на канцелариски материјали 23/05/2018
ВЕЛЕС: Изработка и ревизија на генерален урбанистички план (ГУП) 22/05/2018
НЕГОТИНО: Набавка на услуги за печатење на канцелариски материјал 22/05/2018
НЕГОТИНО: Набавка на материјали за хортикултурно уредување 22/05/2018
ВЕЛЕС: Дендро саден материјал за хортикултурно уредување и пошумување 21/05/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Изработка на кров со кровна конструкција и олуци на дел од зграда 21/05/2018
ЧАШКА: Материјали за инсталации и железарија 21/05/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за изработка на веб страна 21/05/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Геодетски услуги 18/05/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за изработка на ревизија на урбанистички планови 18/05/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Изработка на елаборати за заштита на животна средина 18/05/2018
ВЕЛЕС: Хигиенски средства 18/05/2018