Регион: Вардарски

Линк на јавна набавка Датум
ВЕЛЕС: Санација на резервоари за нафта 14/08/2018
КАВАДРЦИ: Соларен маркер 11/08/2018
КАВАДАРЦИ: Предспоен уред/лед драјвер за напојување на оптички блок 11/08/2018
ГРАДСКО: Изработка на техничка документација за изградба… 10/08/2018
ВЕЛЕС: Набавка на цвеќе и цветни аранжмани 10/08/2018
КАВАДАРЦИ: Мобилни фискални апарати 10/08/2018
КАВАДАРЦИ: Поправка и тековно одржување на кровна конструкција 10/08/2018
ЧАШКА: Услуги за надзор 10/08/2018
ВЕЛЕС: Геодетски услуги 10/08/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на нисконосечка платформа 08/08/2018
КАВАДАРЦИ: Монтажа и изведба на хидраулична вертикална платформа за превоз… 08/08/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за извршување на стручни работи за безбедност при работа 07/08/2018
ЛОЗОВО: Набавка и транспорт на огревно дрво 07/08/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на циркулациона пумпа за вода 06/08/2018
ГРАДСКО: Превоз на ученици за учебната 2018/2019 година 04/08/2018