Регион: Вардарски

Линк на јавна набавка Датум
ВЕЛЕС: Набавка на средства за хигиена 15/02/2018
ВЕЛЕС: Набавка на печатарски услуги 15/02/2018
ВЕЛЕС: Набавка на тонери 15/02/2018
ВЕЛЕС: Канцелариски материјали 15/02/2018
ВЕЛЕС: Испитување, сервисирање, одржување и полнење на ПП апарати 15/02/2018
ВЕЛЕС: Компјутери со опрема и материјали 14/02/2018
ВЕЛЕС: Посебен линиски превоз 14/02/2018
КАВАДАРЦИ: Изработка на техничка документација… 14/02/2018
КАВАДАРЦИ: Изработка на техничка документација за изградба на паркинг простор 14/02/2018
КАВАДАРЦИ: Набавка на градежни работи за поплочување на улица… 13/02/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за одржување на компјутерската опрема и принтери 13/02/2018
СВЕТИ НИКОЛЕ: Набавка на информатичка опрема 13/02/2018
КАВАДАРЦИ: Услуги за изработка на техничка документација 10/02/2018
ЛОЗОВО: Канцелариски материјал 10/02/2018
КАВАДАРЦИ: Градежни работи за поплочување на улици и тротоари во села 09/02/2018