Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Услуги од областа на годетските работи 16/02/2018
ПРОБИШТИП: Услуги за озвучување и осветлување за манифестации и други настани 16/02/2018
КОЧАНИ: Набавка на авионски билети и сместување во Кипар 16/02/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Хигиенски средства и канцелариски материјал 16/02/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на компјутери и компјутерска опрема 15/02/2018
ПРОБИШТИП: Масла и мазива 15/02/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка на ситен инвентар за одржување на зграда 14/02/2018
ВИНИЦА: Услуги за превоз на ученици за 2018 година 14/02/2018
ШТИП: Хигиенски средства 13/02/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Вршење на стручен надзор над изведба на градежни работи 13/02/2018
ШТИП: Металостругарски работи 13/02/2018
ШТИП: Канцелариски материјали 13/02/2018
БЕРОВО: Превоз на вработени 13/02/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Превоз на наставници за семинари, ученички натпревари… 13/02/2018
ШТИП: Финален производ за консумирање на готови оброци за болнички пациенти 13/02/2018