Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ДЕЛЧЕВО: Привремени вработувања 14/08/2018
ВЕВЧАНИ: Тонери 14/08/2018
КОЧАНИ: Изградба на тротоари со бекатон плочки на улици 13/08/2018
ШТИП: Набавка, транспорт и монтажа на уреди за ладење, греење, перење 13/08/2018
БЕРОВО: Доградба на потпорен ѕид-прва фаза 09/08/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Изградба на настрешница 06/08/2018
КОЧАНИ: Резервни делови за моторни пили и косачки 06/08/2018
КОЧАНИ: Нови моторни пили и косачки 06/08/2018
ДЕЛЧЕВО: Градежни работи- парцијална реконструкција 04/08/2018
КОЧАНИ: Набавка на прехранбени производи (со вклучена испорака) 02/08/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Набавка на знамиња, банери и друг рекламен материјал.. 01/08/2018
КОЧАНИ: Набавка на работни одела 01/08/2018
ПЕХЧЕВО: Набавка на тонери 01/08/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Превоз на ученици за учебната 2018/2019 го 01/08/2018
ЧЕШИНОВО-ОБЛЕШЕВО: Превоз на ученици за учебната 2018/2019 г. 01/08/2018