Регион: Источен

Линк на јавна набавка Датум
ШТИП: Такси превоз 23/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на канцелариски материјали 23/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на капаци за шахти и сливници за улична канализација 22/05/2018
КОЧАНИ: Набавка на прехранбени артикли по спецификација 21/05/2018
ПРОБИШТИП: Услуга со цистерна за одблокување на канализација канал џет… 21/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка и испорака на бетонски плочи за поплочување 21/05/2018
МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА: Дизајнирање,печатење и испорака на рекламен материјал 18/05/2018
ШТИП: Услуги за копирање на материјали 18/05/2018
ШТИП: Резервни делови за моторни возила 18/05/2018
ШТИП: Набавка на гуми и масла за моторни возила 18/05/2018
ПРОБИШТИП: Реконструкција на игралиште и трибина… 18/05/2018
ДЕЛЧЕВО: Набавка на услуги за проектирање 18/05/2018
КОЧАНИ: Канцелариски материјали и печатени обрасци 18/05/2018
БЕРОВО: Набавка на опрема (нагледни средства) 26/04/2018
ШТИП: Електричарски услуги 26/04/2018